Krieg und Frieden : Besetzung

Länge: 123 Min. Format: 16mm + 35mm + Video - kopiert auf 35mm

TV-Erstausstrahlung (DE): 16.11.1987, ZDF; Auffrührung (DE): 29.10.2008, Hof, Filmtage