Das Meer am Morgen : Besetzung

Länge: 89 Min. Format: 16:9, Farbe

Voraufführung (DE): 14.10.2011, Frankfurt am Main, Frankfurter Buchmesse - ARD Forum; Erstaufführung (DE): 14.02.2012, Berlin, IFF - Panorama


Guy Môquet
Ernst Jünger
Claude Lalet
Timbaut
General Stülpnagel
Dr Maurice Ténine
Marc Bourhis
Désiré
Franz
Charmille
Victor Renelle